نمیدونم تو زندگی ترجیح با کدومه؟ با کسی زندگی کنی که عااااشقشی یا با کسی زندگی کنی که عاااشقته... اصولا حالت ایده آل و نرمالش که جفتی عاشق هم باشن کمتر پیش میاد یا حداقل من اونقدر خوش شانس نبودم...


اگه نظر خاصی دارین کامنت لدفا
2020/09/26 - 10:52
دیدگاه
mohammad_mahmoodi

همیشه میگن که اگه میخای بدونی کسی چقددوست داره به قلب خودت مراجعه کن وببین که توچقددوسش داری وعاشقشی ..اصولاعشق یکطرفه نداریم واگه کسی عاشقت باشه وباهاش زندگی کنی این عشق به قلب توهم سرایت میکنه وعاشقش میشی

1399/07/5 - 13:32 ·
bye_bye

موافق نیستم... ممنون از دیدگاهت...

1399/07/5 - 15:55 ·
mohammad_mahmoodi

خواهش ولی من تجربه کردم

1399/07/5 - 16:48 ·
bye_bye

شاید منم برعکسش...

1399/07/5 - 20:06 ·