زندگی به من آموخت: هر پستی رو لایک نکن و هر لایکی رو هم پست نکن...

بزار لایکت امضات باشه پای پستهایی که دوسش داری...
عَییییی خِدااااا....
2020/09/26 - 16:19
دیدگاه
ana36

چشم

1399/07/5 - 16:22 ·
bye_bye

من کلا با کسی نیستم، همینجوری کلی گفتم ولی چشمت هم بی بلا خورشید مهتاب{-35-}

1399/07/5 - 16:24 ·
ana36

میدونم الماه جان لایکی الماه جان {-29-}{-35-}

1399/07/5 - 16:27 ·
R-H

ولی زندگی به من یه چیز دیگه ای آموخت: گفت اگه یکیو دوست داری همه چیزشو لایک کن حتی لنگه کفش پاره شو.پست که جای خودشو داره.

1399/07/5 - 17:02 ·
mohammad_mahmoodi

ولی زندگی به من آموخت هرکس که دوست داری همه چیزشونبایدلایک کردتابدونه که دوست داشتن ارزش وقدرداره وجاهایی که خطارفته لایک نداره و بایدبدونه اون مسیرهااشتباهی رفته واگه لایکش کنم به بیراهه میره وسرازناکجااباددرمیاره

1399/07/5 - 17:08 ·
R-H

اگربر منظر مجنون نشینی ... بجز زیبائیه لیلی نبینی.

1399/07/5 - 17:11 ·
bye_bye

چه بحث جذابی... ممنون از نظراتتون دوستان خوبم

1399/07/5 - 20:05 ·
mohammad_mahmoodi

الماه البته نظرخودت هم برامون جالب بودکه چیزی نگفتی

1399/07/5 - 20:24 ·
bye_bye

من نظرمو تو پست گفتم دیگه محمودی جان

1399/07/5 - 20:25 ·
bye_bye

من از منظر عاشق و معشوق نگاه نکردم باید بهش فکر کنم... ولی دیدم اینجا بعضی هستن هر پستی رو لایک میکنن فقط مرام معرفتی، واسه همین گفتم... این باعث میشه بتونیم تغییر کنیم یا پیشرفت کنیم...{-7-}

1399/07/5 - 20:27 ·
mohammad_mahmoodi

اینجاهمه عاشقن دیگه عشق چجوری ندانم{-7-}

1399/07/5 - 20:30 ·
bye_bye

الان تو پست هرکسیو لایک میکنی لزوما ینی عاشقشی؟

1399/07/5 - 20:34 ·
mohammad_mahmoodi

نه هرکسی لایک نمیکنم....

1399/07/5 - 20:35 ·
bye_bye

پس همون کسایی که لایک میکنی پس ینی عاشقشونی؟

1399/07/5 - 21:25 ·
mohammad_mahmoodi

الماه این چه حرفیه اینجاعشقی ندارم

1399/07/5 - 21:26 ·