اونایی که ساندویچ سوسکی نمیخورن نصف عمرشون برفناااااست....:/

2020/09/26 - 20:40
دیدگاه
vahid_v713

چطوریاس {-4-}

1399/07/5 - 20:41 ·
bye_bye

ازین سوسکیاست...{-15-}

1399/07/5 - 20:43 ·
mohammad_mahmoodi

عکسشوبزار

1399/07/5 - 20:46 ·
bye_bye

نمیتونم با لبتابم... سختمه

1399/07/5 - 20:47 ·
vahid_v713

ندیدم

1399/07/5 - 20:47 ·
mohammad_mahmoodi

اگه نزاری ونبینم چجوریه ...کل عمرم برفناست{-7-}

1399/07/5 - 20:49 ·
bye_bye

ازین ساندویچی های کروکثیف ساندویچ بخری اسمش میشه ساندویچ سوسکی :/ من گاهی بشدت هوس میکنم ازشون خرید کنم...:/

1399/07/5 - 20:50 ·
mohammad_mahmoodi

نخورازاین چیزامسموم میشی

1399/07/5 - 20:51 ·
vahid_v713

عه اها اوهوم

1399/07/5 - 20:52 ·
bye_bye

من هوس میکنم بعضی وقتا ببباید بخورم... امشبم هیچکی نتونست مانعم بشه... ی امشبو فقط بخورم{-15-}

1399/07/5 - 20:53 ·
vahid_v713

اشکال نداره ی باره دیگه

1399/07/5 - 20:56 ·
mohammad_mahmoodi

مگه توحرف گوش میکنی ..مرغت یه پاداره...نخورمریض میشی

1399/07/5 - 20:57 ·
bye_bye

بالاخره اون بندگان خدام باید نون ببرن سر سفره زن و بچه دیگه... مریض که میشم هرچی میخوام میخورم حتی اگه برام مضر باشه... معتقدم بخورم و بمیرم بهتره تا نخورم و بمیرم :/

1399/07/5 - 20:58 ·
vahid_v713

آفرین

1399/07/5 - 20:59 ·
mohammad_mahmoodi

ینی استدلالات بعضی وقتاحسابی حرصم میده.....میخام که ایجورنونی به قیمت مریض شدن ملت نبرن سرسفره هاشون

1399/07/5 - 21:00 ·
bye_bye

فهمیدی؟ گفتم مریضم... باهام بحث نکن عه {-15-}

1399/07/5 - 21:02 ·
mohammad_mahmoodi

من نمیدونم نبایدبخوری خودت برویه چی درست کن بخورمنم گرسنم شده

1399/07/5 - 21:06 ·
bye_bye

براتوهم بپزم؟

1399/07/5 - 21:06 ·
mohammad_mahmoodi

آره کمکت میدم

1399/07/5 - 21:09 ·
bye_bye

میگم مریضم... نوفهمه{-15-}

1399/07/5 - 21:11 ·
mohammad_mahmoodi

چت شده..راست بگووچی شده؟

1399/07/5 - 21:11 ·
bye_bye

مریض شدم واسه همین امشب هرچی بگم همه باید بگن چشم...
ساندیچ سوسکیم باج گرفتم چون مریض بودم...

1399/07/5 - 21:13 ·
mohammad_mahmoodi

من بهت نمیگم چشم این حالتوخرابترمیکنه خواهش میکنم نخور ع...ز

1399/07/5 - 21:17 ·
bye_bye

دیگه خوردم تموم شد

1399/07/5 - 21:21 ·
mohammad_mahmoodi

ممنون ازحرف گوش دادنت

1399/07/5 - 21:22 ·