خودِ حضرت حافظ میگه:
اشکِ من رنگِ شفق یافت ز بی ‌مهریِ یار
اونوقت یسریا میگن مرد که گریه نمیکنه!

2020/09/30 - 17:33 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
IMG_20200927_200224_415.jpg
IMG_20200927_200224_415.jpg · 640x640px, 73KB
دیدگاه
rahm900

مرد گریه نمیکنه...سکته میزنه تمام....دق میکنه {-60-}

1399/07/9 - 17:34 ·
tornado

مرد گریه نمیکنه..‌
اما از سنگینی بغضش
عالم رو به گریه میندازه...

1399/07/9 - 17:37 ·
bye_bye

ی مرد برای هر چیزی گریه نمیکنه... ولی اگه برا چیزی گریه کرد اون اشکهاش خریدنیه، و اون چشمها بوسیدنی.... البته مرررردد منظورمه مرررد

1399/07/9 - 17:41 ·
rahm900

آفرین بانو الماه ....{-37-}

1399/07/9 - 17:45 ·
rahm900

مرد باید مرد باشه

1399/07/9 - 17:46 ·
bye_bye

{-2-}

1399/07/9 - 17:47 ·
tornado

اگر خریداری برای اشک هاش بود
یا اگر کسی بود که بوسه ای روی چشم های خیسش بکاره...


اشک نمیریخت....(:

1399/07/9 - 17:51 ·
rahm900

{-35-}{-37-}

1399/07/9 - 18:05 ·
tornado

:)

1399/07/9 - 18:15 ·
bye_bye

همیشه هست... فقط ادما همیشه دنبال اونین که نمیبینتشون... همونجور که اون ی نفر دیده نمیشه

1399/07/9 - 19:52 ·
bye_bye

من تو را دوست دارم و تو دیگری را و دیگری دیگری را.... یاد سریال دل افتادم

1399/07/9 - 19:57 ·
saeed37

{-37-}{-37-}{-37-}

1399/09/28 - 08:03 ·