چنان تنهای تنهایم
که حتی نیستم با خود
نمی‌دانم که عمری را
چگونه زیستم با خود

2020/09/30 - 17:40 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
IMG_20200928_002123_104.jpg
IMG_20200928_002123_104.jpg · 1280x1280px, 78KB
دیدگاه
delet-d

لایک..

{-35-}

1399/10/16 - 22:17 ·
tornado

Fada

1399/10/17 - 19:29 ·
delet-d

نشی{-29-}

1399/10/17 - 22:26 ·