چه خبرتونه؟ چه خبرتووووونه؟ پفففف

2020/10/04 - 16:19
دیدگاه
Mahpar

چی شده الماه

1399/07/13 - 16:20 ·
bye_bye

پستا زیاده آدم نمیرسه بخونتشون... یچه ها همه دارن باهم تو دیدگاه ها حرف میزنن... خیلی شلوغ پلوغه گفتم یکم ساکت شن و اروم تر پست بزارن...
الکی مثلا اینجا همه اکتیون :/

1399/07/13 - 16:22 ·
777777

منکه پست نمیزارم {-54-}

1399/07/13 - 16:24 ·
Mahpar

{-a105-}الان بهشون تذکر میدم{-a105-}

1399/07/13 - 16:25 ·
bye_bye

حتما کار خوبی میکنی پست نمیزاری!!!!

1399/07/13 - 16:25 ·
777777

از این در پیتا بهتره پست نزاشتن{-7-}

1399/07/13 - 16:28 ·
d-bbbb

روزان صورتتو گرفتی چرا ...

1399/07/13 - 16:35 ·