بین بعضی از آدمها فــرق بگذارید
مثلا بین آدمی ڪہ دوستتان دارد
و آدمی ڪہ دوستش دارید ...
اولی را درڪ ڪنید
و دومی را اگر درڪتان نمیڪند
تـرڪ ڪنید !

2020/10/08 - 16:44
پیوست عکس:
photo_2020-10-08_16-40-05.jpg
photo_2020-10-08_16-40-05.jpg · 570x590px, 38KB