پیری ینی پختگی و کمال، همه از پیر توقع حکمت و بلندطبعی دارن... زندگی خیلی از جوونها با خامی و نپختگی خیلی ازین پیرهای نپخته به جهنم تبدیل شد...

اینکه میگن پیرشی منظور این نیست که موهات سفید شه و پوستت چروک، منظور اینه به کمالی که در پیری هست برسی.
امروز که جوونید، فردا که پیر شدید یادتون بمونه شما جوونیتونو کردین و با اخلاقای گند نپختتون به جوونی نسلهای بعد خودتون گند نزنید لدفا :/
2020/10/09 - 19:24