برای برآوردن آرزوهایت
2020/10/15 - 23:14
دیدگاه
setayeshmirzaie

برای برآوردن آرزوهایت
روی هیچ کس
غیر خودت حساب نکن!

دیگران دنبال آرزوهای خودشان هستند
از دیگران توقع
اجابت آرزوهایت را نداشته باش!

1399/07/24 - 23:15 ·
mohammad123

اجابت شدنشون را از خدا بخواه...

1399/07/24 - 23:20 ·
zan714heb

دقیقاً{-37-}

1399/07/24 - 23:50 ·
setayeshmirzaie

مرسی محمد

1399/08/3 - 10:43 ·
setayeshmirzaie

ممنون میلاد

1399/08/3 - 10:43 ·
zan714heb

{-35-}

1399/08/4 - 00:32 ·
tanin-23

شما همون ستایش قدیم نیستی

1399/08/22 - 12:58 ·
setayeshmirzaie

من اولین باره اینجا عضو شدم

1399/08/22 - 22:13 ·
tanin-23

خب خوب هستین

1399/08/22 - 22:32 ·
tanin-23

ستایش جان دنبال کنندت میشم

1399/08/22 - 22:37 ·