عاشق شدن مثل

2020/10/16 - 17:25
پیوست عکس:
love-heart-red-flower-beach-sand.jpg
love-heart-red-flower-beach-sand.jpg · 800x600px, 50KB
دیدگاه
EngineerHassan

عاشق شدن مثل گوش دادن به صدای پیانو توی یک کافه شلوغ می مونه!

اگه بخوای به اون صدای قشنگ گوش کنی، باید چشمهات را ببندی و از همه صداها بگذری و نشنوی، بقیه صداها واست آزار دهنده میشه، صدا پچ پچ مردم، صدا خنده ها، گریه ها، صدا به هم خوردن فنجان ها، حتی صدای باد...
تو واسم اون صدای قشنگ بودی که من به خاطرش هیچ صدایی رو نشنیدم!

1399/07/25 - 17:26 ·