!

2020/10/22 - 22:06
پیوست عکس:
B6234CE3-EBDE-4C3F-9FE8-7D0839352A72.jpeg
B6234CE3-EBDE-4C3F-9FE8-7D0839352A72.jpeg · 750x652px, 57KB
دیدگاه
error

چطوری رفیق؟

1399/08/10 - 15:30 ·
REXZA

سلام خطاجان
تو خوبی

1399/08/10 - 17:01 ·
error

عه سلام
خوب، خوبی؟

1399/08/10 - 19:45 ·
REXZA

خوبم
چیکارا میکنی؟

1399/08/11 - 07:48 ·
error

خوبه
هیچ درگیر کارعاموزیو جزوه عو امتحان میان ترم/:
تو چ خبر؟

1399/08/11 - 12:48 ·
REXZA

بسلامتی
ایشا... اولین آمپول

1399/08/12 - 12:06 ·
error

سلامت باشی
خخخ چهار روز خون گیری میکردم تو عازمایشگاه چی فک کردی

1399/08/12 - 13:01 ·
REXZA

الان بعد از کرونا تو بزرگترین خطر در بیمارستانی

1399/08/12 - 13:28 ·
error

باشه توعم ب ما تیکه بنداز، خوبه؟؟

1399/08/12 - 17:09 ·
REXZA

کارم همینه

1399/08/19 - 15:44 ·