هر دفه میام برام زده دیدگاه چدید دارم ،وقتی میرم تو دیدگاه هیچی نیست... مشکل سایته ؟ دلیلش چیه

2020/10/23 - 20:41
دیدگاه
Laila_61

ی مدت خوب بود
ولی امروز برا منم دو سه بار زد

1399/08/2 - 20:46 ·
d-bbbb

خوبی الماه ....

1399/08/2 - 20:49 ·
Laila_61

إلما پست میزاری فرار می کنی {-7-}
دو نفر معطل خودت کردی
من ک دارم میرم بیا جواب آقا دکتر بده لااقل {-27-}

1399/08/2 - 20:59 ·
bye_bye

سلام عزیزای دلم

1399/08/2 - 21:10 ·
bye_bye

اره لیلا جونی من الان دویاره که میام اینجا اینجوری میشه... تو کلیکی ها دقیقا برعکس این مشکلو دلرم

1399/08/2 - 21:11 ·
bye_bye

داوود خوبی؟ من بد نیستم.... راستش خوبم نیستم... ی پا در هوام

1399/08/2 - 21:11 ·
d-bbbb

چراخوب نیستی

1399/08/2 - 21:47 ·
bye_bye

بخاطر همون دوراهیه... همون بلاتکلیفی....

1399/08/2 - 23:00 ·
Laila_61

درست میشه نگران نباش
نشدم فدای سرمون {-34-}

1399/08/3 - 00:26 ·
bye_bye

اره ،اونقدرام مهم نیست.. سرکاریم دیگه {-33-}

1399/08/3 - 10:17 ·
Laila_61

آره دیگه ی تفریح و سرگرمی {-27-}

1399/08/3 - 11:19 ·
d-bbbb

مجازی همینه..

1399/08/3 - 22:00 ·