موشکهای حکومت تروریستی ارمنستان ، شبانه همچنان بر سر شهرها می آید
نمایی از شهر گ
2020/10/25 - 20:48 در ana yurdunu sevenler
پیوست عکس:
Untitledhhhhhhhhhh.png
Untitledhhhhhhhhhh.png · 599x544px, 433KB