حزب تروریستی داشناق ارمنی روزهای حمله به قره باغ شعار از وان تا اصفهان سر می داد ومسلمانان را ق
2020/10/27 - 01:20 در ana yurdunu sevenler
پیوست عکس:
nnnfg.png
nnnfg.png · 527x432px, 343KB