مرا به یک عصر‌ بی دغدغه
ب کافه های عاشقانه دعوت کن
تا با هرم نفسهایتت عشق را
روی دفتر زندگی ام عاشقانه نقاشی کنم.

2020/11/11 - 17:37 در گروه دوستان
پیوست عکس:
photo_2020-11-11_17-24-24.jpg
photo_2020-11-11_17-24-24.jpg · 1080x1080px, 120KB