لابه لای دروغاتون یه نگاه به چشمای طرف مقابلتون بکنید شاید پشیمون شدید!
2020/11/13 - 00:34
دیدگاه
1angel

بعضیا تو چشای آدمم نگاه میکنن دروغ میگن

1399/08/23 - 00:41 ·
mostafa

آره متاسفانه{-60-}

1399/08/23 - 00:44 ·