اونایی که بهمون میگن چرا دیگه باهامون مثل قبل نیستی باید بهشون گفت روزگاری هم اگر دیوانه ات بودیم گذشت!
2020/11/13 - 00:45