گوش کن چی میگم بهت!
تو واسه من فقط یه دونه ای ،
فقط خودت میتونی"تو" باشی و لاغیر!
توئی فقط که منو حالیت میشه ،
که حالِ خوب و بدم فقط با یه نگاه دستته ،
روانشناسِ جانِ من!
تو بلدی لوندی و محکمی و داد زدن رو کجا باید استفاده کنی،
تو خودِ خودِ آرامشی،
اصلِ جنسِ مهربونی،
صداقت و محبتِ بالا،
تو فقط خودتی !
2020/11/13 - 15:47