بی پناهی یعنی زیر آوار کسی باشی که قرار بود تکیه گاهت باشه!
2020/11/14 - 23:08
دیدگاه
Ali137220

اره مصطفی

1399/08/24 - 23:09 ·
mostafa

یلظه فک کردم آشنایی{-33-}

1399/08/24 - 23:19 ·
Ali137220

:) داداشمی...زنده باشی

1399/08/24 - 23:20 ·
mostafa

کوچیکتم عشقی داداش{-41-}

1399/08/24 - 23:22 ·
Ali137220

{-35-}

1399/08/24 - 23:23 ·