اکثر اوقات نشستم .

به خیال این که فیلمی که فقط صداشو نامفهوم می‌شنوم
نگاه میکنم .
دریغ از این که یک دقیقه آن را متوجه بشم .
چون تمام فکرم را با خیالت پر کرده ای
زیبای دوست داشتنی ....
2020/11/22 - 20:31