یادمون نره حواسمون به اونایی که دوستمون دارن باشه، دنیا پر از ادمایی هستش که دوستمون ندارن:)
و کم هستند
آدم هایی که دوستشان داریم ....
2020/11/22 - 20:33