آدم بی دلیل یک آهنگ رو دوبار گوش نمیکنه
بی دلیل دوبار به چشمای هیچکسی نگاه نمیکنه
بی دلیل به یک نفر دو بار فرصت نمیده
هیچ تکراری بی دلیل تبدیل به تکرار نمیشه...2020/11/22 - 20:36
دیدگاه
fanos_66

مرسی سعید

1399/10/11 - 16:00 ·
saeed37

سلام بانو خوبی خوشی!؟
خواهش میکنم چه خبر !

1399/10/11 - 16:01 ·
fanos_66

سلام قربونت خودت چطوری

1399/10/11 - 16:01 ·
saeed37

شکر خدا مرسی بانو زنده باشی

1399/10/11 - 16:03 ·
fanos_66

ممنون اوضاع روبه راهه؟

1399/10/11 - 16:04 ·
saeed37

اییی بدک نیست ..کم پیدایی خیلیییی .. مشکوک میزنیااا

{-33-}{-33-}{-18-}

1399/10/11 - 16:05 ·
fanos_66

کلیکی ها هستم آخه
خخخخ

1399/10/13 - 18:34 ·
saeed37

{-18-}{-18-}

1399/10/13 - 19:22 ·
fanos_66

خخخخ خو‌والا

1399/10/17 - 20:39 ·
saeed37

{-18-}{-18-}{-18-}{-33-}{-33-}{-33-}

1399/10/17 - 21:06 ·