اینکه بعضی از آدما دیگه مثل قبل برات نمیشن حاصل ضربه ایه که خودشون به جایگاهشون تو قلبت زدن!
2020/11/24 - 20:50