هیچ درختی به خاطر پناه دادن به کبوترها، بی بار و برگ نشده است.
تکیه گاه باشیم ...
مهربانی اصلا" سخت نیست ...
2020/11/24 - 22:01
پیوست عکس:
photo_2020-11-24_21-58-28.jpg
photo_2020-11-24_21-58-28.jpg · 1024x1280px, 97KB
دیدگاه
sarzaminman101

لایک

1399/09/4 - 22:03 ·
setayeshmirzaie

مرسی

1399/09/4 - 22:05 ·
sarzaminman101

خواهش

1399/09/4 - 22:08 ·
mohamad77

وایییییییییییی مو هویجی

1399/09/5 - 22:13 ·
setayeshmirzaie

{-26-}{-26-}

1399/09/6 - 17:52 ·
mohamad77

ادرسش بده من مو هویجی میدوستم خخخخخ

1399/09/7 - 01:03 ·
setayeshmirzaie

از دست تو برو بچه پررو {-11-}

1399/09/7 - 13:25 ·
mohamad77

{-34-}{-34-}

1399/09/7 - 16:50 ·
ber99keh

{-35-}{-35-}{-35-}

1399/09/27 - 17:34 ·
setayeshmirzaie

برکه جان ممنون مرسی عزیزم{-35-}

1399/09/29 - 07:34 ·
ber99keh

خواهش گلم

1399/09/29 - 11:33 ·
aylar

{-a142-}

1400/03/11 - 00:10 ·
setayeshmirzaie

آیلار جون مرسی{-35-}{-35-}

1400/03/11 - 00:13 ·
Reza14

{-35-}{-37-}

1400/08/16 - 01:54 ·
setayeshmirzaie

مرسی رضا

1400/08/16 - 18:46 ·
Reza14

خواهش {-35-}

1400/08/17 - 01:12 ·

باز نشر توسط