چت کردن فقط اونجاش که یه چیزیو داری تایپ میکنی یهو اون بالا میزنه تایپینگ تو پاک میکنی که ببینی اون چی میگه اونم تایپینگ تورو دیده پاک کرده ببینه تو چی میگی و ساعتها عین بز کوهی در سکوت کامل به صفحه گوشی زل میزنی!
2020/11/26 - 00:16
دیدگاه
atiye

{-33-}

1399/09/6 - 16:15 ·
mostafa

{-7-}

1399/09/7 - 00:38 ·