تو چه می‌دانی

چه دردی می‌کشد برگ هنگام افتادن از درخت!

تو چه می‌دانی

از درد جدایی اشک از چشم

و تو چه میدانی از داستان آدمی که

از چشم کسی برای همیشه افتاد...!!2020/12/08 - 23:10