ای ڪه فقرتو تنها توست
درگوشه ای بمیر ڪه این تنها توست
این گداخته جز ننگ نیست
وین پاره دشمن حال تباه توست
درڪوچه های زده بیمارو
می دهی ومرگتو تنها توست
باورمڪن ڪه در دلشان می ڪند
این قصه های ڪه در وآه توست
در ڪه ازچه نگیرد در این
این های ڪه درهر توست ـ
2020/12/15 - 00:43 در A-D-M
دیدگاه
mostafa114

درودها
بسیار زیبا است

1399/09/25 - 07:35 ·
57davood

ممنون داداش ،،،،،

1399/09/25 - 17:29 ·