قلب آدما مثل مهره ی فیل تو بازی شطرنجه به اونی که روبروشه اصلا نگا نمیکنه ها چپکی میره سمت اونی که حواسش نیس!
2020/12/16 - 01:00