در واپسین روزگار...بی رحم تر از تاریخ وبی وفاتر ازدنیا نیافتم......
2020/12/19 - 13:22
دیدگاه
setayeshmirzaie

زیادی اغراق امیز بود گلت سعید .به شاخه گلی راضی بودم ممنون

1399/09/29 - 13:34 ·
saeed37

چشم ببخشید این دفعه شاخه گل میدم {-33-}{-33-}

1399/09/29 - 13:38 ·
setayeshmirzaie

مرسی سعید ممنون همین خوبه {-35-}

1399/09/29 - 19:49 ·
saeed37

قابلی نداشت عزیز
{maxHeight:500});" target="_blank" rel="nofollow">

1399/09/29 - 19:49 ·
setayeshmirzaie

مرسی سعید جان دیگه بیشتر از این شرمنده نکن ممنون

1399/09/29 - 20:13 ·
saeed37

دشمنت شرمنده این چه حرفیه

1399/09/29 - 20:14 ·
mohammad-amin80

منم....

1400/02/11 - 12:57 ·

باز نشر توسط