‏دنبال یه پورن خوبم بفرستم تو گروه فامیلیمون، جوری که نه دیگه تو این گروها منو اد کنن نه خونشون دعوتم کنن و نه خونمون بیان{-11-}
2020/12/19 - 14:49 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
error

پیدا کردی ب منم بده{-18-}

1399/09/30 - 14:52 ·
Pourya71

خخخخ حتما{-7-}

1399/09/30 - 15:27 ·
error

دمت گرم{-18-}
روزمم ک تبریک نگفتی:|

1399/09/30 - 21:40 ·
Pourya71

یلدات مبارک خواهری {-35-}{-41-}

1399/09/30 - 23:14 ·
error

اووووف چاکردم یلدای توعم مبارک دادایی{-49-}
ولی من منظورم روز پرستار بود{-15-}{-18-}

1399/09/30 - 23:33 ·
Pourya71

وااای شرمنده فاطمه اصلا حواسم نبود روزت مبارک خانوم دکتر ایشالا همیشه موفق باشی {-35-}
الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی... ولی خدانکنه تو هنوز دانشجویی خیلی ناشی میزنی مارو به کشتن میدی بجا آمپول دوتا سیگاری تجویز میکنی{-33-}
شوخی میکنم بهترینارو برات آرزو میکنم دوست خوبم {-35-}{-41-}

1399/10/1 - 06:32 ·
error

بابا دشمنت شرمنده این چ حرفیه من ک هنو نصفه پرستارم نشدم {-33-}
تو بیا من قول میدم عاروم بزنم ک دردت نیاد {-18-} تازه شم من از اون پرستار مهربونام خشن ک نیسدم {-7-}
مرسی دادا، امیدوارم توعم همیشه موفق باشیو خنده ت از ته دل باشع{-41-}

1399/10/1 - 12:16 ·
Pourya71

پرستارا همشون مهربونن خداییش{-7-}
ایشالا مطب بزنی قول میدم اولین مریضت باشم{-32-}
قربونت{-35-}

1399/10/1 - 12:32 ·
error

عه{-7-}
ایشالا ک هیچوقت مریض نشی:)
چاکردم{-49-}

1399/10/1 - 12:42 ·
Pourya71

تا الان هرچی به پستم خوردن مهربون بودن..
همین پارسال بود آنفولانزا گرفتم رفتم درمونگاه دکتر برام سرم تجویز کرد.. رفتم تو اتاق تزریق دقیقا میزی که پرستارا سرمو آمپولو آماده میکنن پایین تختم بود رو تخت دراز کشیدم پرستاره پشتش به من بود داشت سرمو آماده میکرد منم پاهام ی خرده از تخت بیرون بود خواستم پاشنه پامو رو لبه تخت بذارم یخورده برم بالاتر دراز بکشم که ی وقت پام به پرستاره نخوره یهو پام سر خورد ی جوری خورد به ک.. ن پرستاره بدبخت خورد به میز انقد خجالت کشیدم گفتم الان برمیگرده ی چیزی میگه ولی هیچی نگفت بنده خدا{-7-}ولی معذرت خواهی کردم... روم نمیشد نگاش کنم... داداشمم دم در اتاق وایستاده بود از خنده غش کرده بود نتونست خودشو نگهداره رفت بیرون..{-7-}

1399/10/1 - 13:52 ·
error

واااااااااااااای جرررررررررررررر{-18-}{-18-}
منم تو این جور مواقه میزنم زیر خنده با صدای بلند ک باید بیان جمم کنن {-18-}
ی بار سر کارعاموزی یکی دوستام ی چی بم گفت منم وسط بخش رفتم رو ویبره داشت صدام درمیومد ک منو گرفت گفت گوه خوردم نخند {-18-}

1399/10/1 - 19:05 ·
Pourya71

{-18-}{-18-}
منم از ترس نتونستم بخندم ولی هرموقع اون صحنه یادم میاد میزنم زیر خنده

1399/10/1 - 19:52 ·
error

منم اینجا تا خوندم از خنده پاشیدم {-18-}{-33-}

1399/10/1 - 19:55 ·
Pourya71

{-7-}{-11-}

1399/10/1 - 20:03 ·
error

{-a81-}

1399/10/1 - 20:17 ·
Pourya71

این رقص کردیه؟! {-7-}

1399/10/2 - 06:24 ·
error

ن عامو من ک رقصم خیلی خوب نیس{-18-}

1399/10/2 - 09:49 ·
Pourya71

برعکس منی... {-7-}
خوب مجلسو گرم میکنم{-7-}

1399/10/2 - 11:02 ·
error

عه دمت گرم{-7-}
منم میگن قشنگ میرقصم ولی نمیدونم{-18-}

1399/10/2 - 12:48 ·
Pourya71

پس قشنگ میرقصی فقط خودتو داری چس میکنی.. ببخشید شکسته نفسی میکنی{-7-}

1399/10/2 - 12:59 ·
error

حرفشو میزنه بعد میگ ببخشید {-18-}
ولی در کل رقص خوب چیزیه میدوستمش {-7-}

1399/10/2 - 16:31 ·
Pourya71

خخخخ{-7-}
آره چیزه خوبیه مخصوصا وقتی ی دختر برقصه{-11-}

1399/10/2 - 18:08 ·
error

حالا ک فک میکنم میبینم اصنم خوب نیس {-18-}

1399/10/2 - 19:26 ·
Pourya71

اصلا این فکرو نکن

1399/10/2 - 20:12 ·
error

{-a82-}

1399/10/3 - 00:06 ·
Pourya71

{-11-}{-11-}

1399/10/3 - 06:19 ·
error

خسه م:(

1399/10/3 - 11:07 ·
Pourya71

{-32-}چرا چیکار کردی مگه شیطون؟ {-11-}

1399/10/3 - 12:02 ·
error

دارم مث سگ جزوه مینویسم:|
انقدم هس ک واااااای{-19-}

1399/10/3 - 18:40 ·
Pourya71

واقعا خسته نباشی... چه حوصله ای داری تو{-7-}

1399/10/3 - 19:14 ·
error

میبینی توروخدا
حوصله ندارم عقلم کمه ک میشینم مینویسم:|

1399/10/3 - 22:57 ·
Pourya71

دیگه خانوم دکتر شدن این سختیارم داره.. غصه نخور همه این روزا میگذره راحت میشی ایشالا

1399/10/4 - 06:31 ·
error

همه همینو میگن|:
مرسی دادایی توعم موفق باشی همیشه

1399/10/4 - 09:41 ·
Pourya71

عزییییزی

1399/10/4 - 10:06 ·