عصر آخرین روز از پاییزتان بخیروسلامتی و خوشی

پاییز :

کفن بر لاشه ی در بند پاییز است
و یلدا آخرین ترفند پاییز است
چنان در خاطرعشاق می ماند
تو گویی بهترین لبخند پاییز است
شروعش مهر و اذر آتش هجرش
2020/12/20 - 15:46
پیوست عکس:
images (5).jpg
images (5).jpg · 292x173px, 14KB
دیدگاه
sarzaminman101

عصر آخرین روز از پاییزتان بخیروسلامتی و خوشی

پاییز :

کفن بر لاشه ی در بند پاییز است
و یلدا آخرین ترفند پاییز است
چنان در خاطرعشاق می ماند
تو گویی بهترین لبخند پاییز است
شروعش مهر و اذر آتش هجرش
و عاشق زین جهت مانند پاییز است
زمین آبستن سرما شد و دی شد
زمستان نام این فرزند پاییز است
زمان، پلکی بزن تا عاشقان گویند
بهار آمد و یا اسفند پاییز است
زمستان و بهار و فصل گرما شد
ولی دل همچنان پابند پاییز است

1399/09/30 - 15:46 ·