ای دختر یلدا
یلـدا به هنـدوانـه و سـیب و انار نیسـت
یلـدا کنـار دلبر میـنو صفـت خوش اسـت
2020/12/20 - 17:17
دیدگاه
_hedieh_

سلام سید یلداتون مبارک

1399/09/30 - 17:30 ·
dearyourselfd

سلام ممنون. شب خوبی داشته باشید

1399/09/30 - 17:34 ·
_hedieh_

ممنونم همچنین

1399/09/30 - 17:35 ·
dearyourselfd

خواهش . در ضمن میشه بپرسم شما

1399/09/30 - 17:39 ·
_hedieh_

:|

1399/09/30 - 17:39 ·
_hedieh_

اسممو بخونید. کلا یدونه هدیه داریم همه جا

1399/09/30 - 17:40 ·
_hedieh_

هم اون خراب شده
هم اینجا یدونه هدیه هست

1399/09/30 - 17:40 ·
dearyourselfd

ها درست شد . دوساعت میشه

1399/09/30 - 17:41 ·
_hedieh_

چی دوساعت ؟

1399/09/30 - 17:42 ·
dearyourselfd

سایت انطرف را میگم. خراب بود .دوساعت هست درست شده

1399/09/30 - 17:43 ·
_hedieh_

من از اون لحاظ گفتم خراب شده از ادمای بیخودش گفتم
از مدیر نمکنشناسش گفتم

1399/09/30 - 17:57 ·
dearyourselfd

بس ان هدیه که انجاست کیه

1399/09/30 - 18:34 ·
_hedieh_

اون منم که دیگ نمیرم

1399/09/30 - 18:48 ·
dearyourselfd

چطور .میشه بیا پی ویم

1399/09/30 - 18:50 ·