چه فرق میکند

ساعت به وقت گرینویچ باشد

یا تهران !

وقتی همه ساعتها

نبودنت را به رخم می کشند …
2020/12/24 - 19:59 در عشق اول
دیدگاه
Khazan60

حس دلتنگی

1399/10/5 - 08:30 ·
atiye

{-35-}

1399/10/5 - 12:28 ·
Khazan60

{-35-}{-35-}

1399/10/5 - 15:05 ·