اگه جنگ شد به من اسلحه ندید بلندگو بدید من فقط بلدم فحش بدم یعنی مرده و زنده نمیذارم براشون!
2020/12/26 - 00:22
دیدگاه
kazem12

خخخخ

1399/10/6 - 00:25 ·
mostafa

{-7-}

1399/10/6 - 00:27 ·