ایستادن اجبار کوه بود ،رفتن سرنوشت آب،افتادن تقدیر برگ و صبر پاداش آدمی پس بی هیچ چشم داشتی حراج محبت کنیم که همه ما فقط خاطره ایم
2020/12/27 - 07:47 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
sarzaminman101

سلام صبح شما بخیر

1399/10/7 - 07:54 ·
aylar

سلام مچکر

1399/10/7 - 07:57 ·
sarzaminman101

علیک خواهش

1399/10/7 - 08:08 ·