شخصى به بودا گفت:
من خوشبختى ميخواهم

بودا گفت: نخست "من" را حذف كن كه حكايت از نفس دارد، سپس "ميخواهم" را حذف كن كه حكايت از ميل و خواسته دارد

اكنون آنچه با تو باقى ميماند
خوشبختى است ...
2020/12/28 - 18:03 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
ber99keh

{-a153-}{-a153-}{-a153-}

1399/10/8 - 18:03 ·
aylar

ممنونم برکه جون ...خودت گلی عمرت مث گل نباشه{-a153-}

1399/10/8 - 18:06 ·
ber99keh

خواهش عزیزم
متشکرم گلم

1399/10/8 - 18:07 ·
azar1345

عشقم زیبا بود و واقعیت تا ادم خودش رو تکبرش رو حذف نکنه نمیتونه واقعیت خوده وجودیت رو ببیته

1399/10/8 - 18:42 ·
aylar

ممنون خاله عزیزم
مرسی از حضور زیبات{-35-}{-41-}

1399/10/8 - 19:36 ·
azar1345

فدای چشات بشم من دنیای من

1399/10/8 - 19:39 ·
aylar

خدانکنه خاله{-41-}{-49-}{-35-}

1399/10/8 - 19:42 ·
azar1345

بوسسسسسسسس

1399/10/8 - 19:43 ·