گاهی یک خلوتِ دنج و بی واسطه ،
یک لیوان چای ،
و چند صفحه کتاب ؛
برایِ خوشبختیِ آدم ، کفایت می کند ...
همین که قدم زدن ، چاره ی دردهایت باشد و
دلخوشی هایِ کوچک ، دلیلِ لبخندهایت ؛
یعنی تو خوشبختی !

2019/07/12 - 00:56 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
500x1099_1560331429202565.jpg
500x1099_1560331429202565.jpg · 236x519px, 15KB
دیدگاه
farshideh

دقیقا

1398/04/21 - 00:57 ·
roz

{-35-}

1398/04/21 - 01:02 ·
shabahang

ﮐﻮﭼﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎﺯ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎﺯ ﻏﻤﮕﯿﻦ
ﻭ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺩﺭ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺳﺖ

1398/04/21 - 01:41 ·
roz

عالی{-35-}

1398/04/21 - 01:46 ·