نیستی،
هر شب با ماه درد دل میکنم...
من خودم دیدم که اشک
از گوشه چشم ماه چکید
2019/07/12 - 02:10 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
1560791405760889_large.jpg
1560791405760889_large.jpg · 236x354px, 9KB
دیدگاه
alibaba

فوق العاده زیباست{-35-}فوق العاده زیباست

1398/04/21 - 02:19 ·
mahtab

ممنونم{-35-}

1398/04/21 - 02:24 ·