کاش می فهمیدی
بغض آنقدر بیخ گلویم را گرفته،
که اگر هم بخواهم صدایت کنم
امانم نمی دهد.!
کاش می فهمیدی
خوشبختی هایم دارند خاک می خورند
و من دلم نمی آید بی تو
خاطره شان کنم!
کاش می فهمیدی
دیگر حوصله ی
فهمیدن
این همه نبودنت را ندارم!

کاش می فهمیدی
2019/07/12 - 02:34 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
1560791405760889_large.jpg
1560791405760889_large.jpg · 500x641px, 68KB
دیدگاه
Mojtaba500

عالی

1398/04/21 - 12:45 ·
mahtab

ممنون

1398/04/21 - 13:37 ·