اگه میشد با درس و مشق پولدار شد هیچ معلمی با پراید نمیومد مدرسه!
2021/01/02 - 00:08
دیدگاه
janane

ایرانـہ دیگـہ, تو کشورای دیگه که اینطور نیس معلمـا بیشترین حقوقو میگیرن

1399/10/13 - 00:47 ·
mostafa

متاسفانه هیچی سر جاش نیس یکم که آدم فک میکنه میبینه جای خیلی چیزا عوض شده

1399/10/13 - 23:30 ·