پنجشنبه همان روزی است که دلم پر میکشد به هوای تو ولی گم میشود در...سیاهی نبودنت!

2021/01/02 - 00:10
دیدگاه
1angel

الان شنبه هست ...واسه شنبه پست بزار {-11-}

1399/10/13 - 00:17 ·
mostafa

شنبه همه چیش خوبه خداروشکر مدرسه هم نمیریم وگرنه یه چی براش میذاشتم

1399/10/13 - 00:18 ·
1angel

مدرسه نیست کار که هست

1399/10/13 - 00:20 ·
mostafa

انا بیکار

1399/10/13 - 00:20 ·
1angel

انگاری دانش آموزی

1399/10/13 - 00:30 ·
mostafa

نه بابا لیسانسی بیکار

1399/10/13 - 00:32 ·
1angel

لیسانس چی

1399/10/13 - 00:33 ·
mostafa

حقوق

1399/10/13 - 00:37 ·
1angel

دفتر نزدی

1399/10/13 - 00:39 ·
mostafa

نه متاسفانه بدون قبولی نمیشه که

1399/10/13 - 23:29 ·
1angel

بیشتر سعی کن ....اگه بشه خیلی عالی میشه

1399/10/13 - 23:34 ·
mostafa

من تا موقعی که درس میخوندم چشم و گوشم بسته بود جامعه رو خیلی خوب میدیدم بعد که وارد خدمت سربازی شدم متوجه شدم اونی که درست کار میکنه مورد سرزنشه ولی اونی که سیاست کاری داره و با رابطه بازی پیش میره موفقه همین باعث شد من از هر چی قانونه زده شم چون به چشم میدیدم که چجوری اونایی که دم از قاون میزنن خودشون به راحتی دورش میزنن

1399/10/13 - 23:47 ·
mostafa

یادم نمیره یه بار که تازه وارد خدمت شده بودم یه بار یه مقام بالا اومد و من گزارش سرقت بهش دادم چجوری باهام برخورد کردن.

1399/10/13 - 23:48 ·
1angel

بله متاسفانه همینجوریه که فرمودین ...منم مزه این قانونارو دیدم و چشیدم ...ولی ی خدایی هست ...

1399/10/13 - 23:52 ·
mostafa

واقعا در حال حاضر فقط خدا هست چون از خیلیا سرد شدم و فقط تنها خدا مونده دیگه واقعا کسیو جز خدا قبول ندارم

1399/10/13 - 23:53 ·
1angel

رفتار اشتباه ی عده آدمارو نباید به پای بقیه نوشت ....

1399/10/13 - 23:55 ·
mostafa

ببین درسته آدمای خوب همه جا هست مطمئن باش تو ایران تو آمریکا و...من هیچوقت دستمو مشت نمیکنمو نمیگم مرگ بر امریکا چون مطمئن باش تو همه نقاط جهان آدم خوب هست تو ایرانم هست ولی خب کسایی که میتونن به ملت ما کمک کنن و اون بالا بالا ها هستن متاسفانه...

1399/10/14 - 00:01 ·
1angel

بله قبول دارم حرفتو ...بله مدیریت تو کشور هنوز موفق نیست

1399/10/14 - 00:06 ·
mostafa

به شدت ضعیفه به امید بهترینا برای ایران

1399/10/14 - 00:10 ·
1angel

کاشکی بقیه هم مثل حاج قاسم بودن

1399/10/14 - 00:12 ·
mostafa

بله درسته... امیدوارم اونایی که آرامش ملتو دزدیدن یه روزی به سزاشون برسن

1399/10/14 - 00:17 ·