قلب باید باکره باشه قلب فاحشه خیلی بدتر از تن فاحشست!
2021/01/02 - 00:14
دیدگاه
janane

قݪبہ دیگہ، یکـم نفہمہ{-a75-}

1399/10/13 - 00:42 ·
mohsen3335

پستات لایکه . {-35-}
کاش اسمتو میتونستم بخونم مصطفی . {-34-}

1399/10/13 - 07:02 ·
mostafa

{-60-} janane

1399/10/13 - 23:28 ·
mostafa

فداتم داداش.اسممو جنازه گذاشتم{-7-}

1399/10/13 - 23:29 ·