یه سوال !
از کجا بفهمیم کسی تونسته ما رو بدست بیاره؟
2021/01/04 - 00:50
دیدگاه
curs3

منتظرما.. کسی نمیدونه؟

1399/10/15 - 00:54 ·
57davood

هنو بدست نیاوره ،

1399/10/15 - 00:56 ·
aylar

نمیدونم{-28-}شاید از صحفه دوم شناسنامه{-28-}یا شایدم زمانی ک حس کنی روز و شبت شده فکر ب اون{-28-}سوال عجیبیه و در عین حال پاسخش سخت{-30-}

1399/10/15 - 06:43 ·
curs3

ممنون آیلار {-a153-}

1399/10/15 - 15:38 ·
ahmad_1234

خب وقتی دستاشو حس کردی تو دستشی دیگه {-34-}

1399/10/30 - 10:07 ·