به دور " تو " ميگردم
تا زيباترين گره دنيا
شكل بگيرد
كور شدنَش با آنهايى كه
چشم ديدن ندارند

‌‌‌‌
2019/07/12 - 17:28
دیدگاه
aylar

{-35-}{-37-}

1400/03/7 - 02:28 ·