غضروف در زیر میکروسکوپ

غضروف یکی از انواع بافت های پیوندی است که با ماده ای متراکم و الاستیک بین سلولی مشخص می شود که غشاهای خاص، کپسول ها را تشکیل می دهد
2021/01/06 - 09:21
پیوست عکس:
photo_2021-01-06_09-12-09.jpg
photo_2021-01-06_09-12-09.jpg · 1080x813px, 107KB