هرچی به آدما نزديك بشی
بيشتر ازشون دروغ ميشنوی
اين قانون آدم هاست.
2021/01/08 - 11:34
پیوست عکس:
photo_2021-01-08_11-29-53.jpg
photo_2021-01-08_11-29-53.jpg · 640x640px, 32KB