کودکان
نه آینده‌ای دارند
و نه گذشته‌ای،
آن‌ها از اکنون لذت می‌برند
کاری که کمتر بزرگسالی انجام می‌دهد....


2021/01/09 - 01:01
دیدگاه
manam98

یاسی عزیزدلم ...{-41-}

1399/10/20 - 01:03 ·
Yasaman72

{-23-}جانم سپیده جانم خودتی؟{-41-}

1399/10/20 - 01:05 ·
manam98

قربونت بشم نازنینم ...{-49-}

1399/10/20 - 01:14 ·
Yasaman72

خدا نکنه عزیزم
خیلی خوشحال شدم دیدمت {-41-}

1399/10/20 - 01:37 ·