سلااام . بعد از ظهر همگی بخیرر
یه سوال
من چقد باید بمونم اینجا تا از دوستان قدیمی فیس بشم ؟؟؟
2021/01/09 - 15:38
دیدگاه
d_m_d

سلام .مگ قدیمی نیستی

1399/10/20 - 15:47 ·
raha

سلام
ما شمارو قدیمی حساب میکنیم
راحت باش{-7-}

1399/10/20 - 15:49 ·
curs3

سلااام نه جدیدم {-7-}

1399/10/20 - 18:11 ·
curs3

سلااام واقعا {-26-} {-27-}

1399/10/20 - 18:14 ·
d_m_d

اینجاهمه قدیمی آن با اسم جدید{-15-}

1399/10/20 - 18:16 ·
curs3

اونوقت چرا؟؟

1399/10/20 - 18:20 ·
mohsen3335

تو همین الانم قدیمی هستی . {-34-}

1399/10/20 - 18:27 ·
curs3

خودت قدیمی هستی من جدیدم {-a105-}
اخه گوشه پستم ننوشته که از دوستان قدیمی فیس {-a128-}

1399/10/20 - 18:39 ·
mohsen3335

اونجوری باشه ک منم جدیدم . {-18-}

1399/10/20 - 18:42 ·
raha

{-34-}منم ک نهالم اینجا{-34-}

1399/10/20 - 19:51 ·
curs3

نه رها شما صنوبری اینجا {-a105-}

1399/10/21 - 15:35 ·
curs3

تفاهم داریم پس {-a105-}
چند وقته اینجایی شما؟

1399/10/21 - 15:36 ·
raha

{-34-}چی صدا کنم تورو{-26-}
تو ک از گل بهتری{-7-}

1399/10/21 - 15:49 ·
curs3

هر چی عشقت میکشه صدام کن {-41-} {-29-}

1399/10/21 - 15:56 ·
raha

یعنی نمیخای اسمتو بگی{-a75-}

1399/10/21 - 15:57 ·
mohsen3335

اسمتو بزار رها{-34-}

1399/10/23 - 12:56 ·
curs3

خخ عه؟ خیلی از اسم رها خوشت میاد؟

1399/10/23 - 13:00 ·
mohsen3335

آخه سه تا داشتیم یکیش رفته .
الان یکی کم داریم . {-34-}

1399/10/23 - 13:02 ·
curs3

شاید اون یکی رها بعدا اومد {-29-}

1399/10/24 - 10:41 ·