پول همه چیزو قشنگ میکنه چیزایی که تو پایین شهر بهش میگن بی ناموسی تو بالا شهر بهش میگن ازدواج سفید!جالبه!
2021/01/10 - 00:17