امیدوارم هیچ‌وقت
طعم تلخ احتیاج رو نچشید
نه مالی و نه عاطفی

2021/01/11 - 14:29 در دوستان قدیمی نایس فان